Med hunden på resa

Det kan finnas många anledningar till att man vill ta med sig sin hund utomlands. Det kanske är svårt att ordna en hundvakt under semestern, eller så kanske hunden ska delta i en hundutställning i utlandet. Speciella regler gäller för resor med djur, och det är viktigt att känna till dessa.

En av EU:s grundstenar är den fria rörligheten, som ska gälla individer, varor och kapital. Den gäller dock inte husdjur, åtminstone inte än. Reglerna har heller inte standardiserats mellan de olika medlemsländerna. Det första man bör göra är att kontakta veterinärmyndigheten i det land man ska resa till, för att ta reda på vilka regler som gäller. Kontaktuppgifter till veterinärmyndigheterna i EU:s medlemsländer, samt Norge, Island och Schweiz, finns här. För länder utanför EU får man istället kontakta ambassaden, som kan vidarebefordra kontaktuppgifter till det aktuella landets veterinärmyndighet. En lista över utländska ambassader i Sverige finns att ladda ned här.

En hund som reser utomlands måste ha ett pass, även inom EU: Den ska också vara ID-märkt med ISO-chip. Om hunden har en tatuering gjorde före 3 juli 2011, och denna tatuering fortfarande är läsbar, räcker dock detta, i kombination med pass och veterinärintyg. Av intyget ska framgå att hunden är vaccinerad mot de sjukdomar som landets veterinärmyndighet ställer krav på. Man bör även se till att hunden har en grundvaccinering mot infektionssjukdomar, även om landets veterinärmyndighet inte kräver detta. Vid grundvaccination måste hunden vara minst tre månader gammal, och vaccinationen ska ske minst tre veckor före avresa.

Hunden måste också vara vaccinerad mot rabies. I Sverige är vaccinen rabisin och nobivac rabies godkända, men vilken man bör välja beror på vilket land man ska resa till. Observera att det finns betydligt fler vaccin än dessa två, och att vissa vaccin är framtagna för andra djur. Därför är det extra viktigt att se till att det blir rätt.

Pass för sällskapsdjur

Ett djur som reser ska ha ett pass, som utfärdas av en veterinär. Passet är, precis som ett pass för människor, en värdehandling, och om passet kommer bort måste ägaren ordna ett nytt. Den som köper en hund utomlands ber säljaren att ordna ett pass för hunden hos sin lokala veterinär.

I passet ska hundens identitetsmärkning framgå, och också vilka medicinska behandlingar som har utförts. Det är inte tillåtet för ägaren till hunden att ändra dessa uppgifter i passet, men däremot får uppgifter om adress och vem som äger djuret ändras. Resten ändras av veterinären.

För en större grupp av hundar, eller av hundar, katter och/eller illrar, som till antalet överstiger fem individer, ska en behörig veterinär genomföra en besiktning högst ett dygn före avresa. Det ska noteras i djurens pass att denna undersökning har genomförts.

Avmaskning

Den som vill ta med en eller flera hundar till Finland, Storbritannien, Irland eller Malta måste först ta dem till veterinär för avmaskning mot dvärgbandmask. Behandlingen ska genomföras kort tid före avresan.

För mer exakta instruktioner måste man kontakta veterinärmyndigheten i det aktuella landet. Det finns inte möjlighet för Jordbruksverket i Sverige att svara på frågor om dessa länders regler om avmaskning.