Hälsoproblem

En cavalier king charles spaniel påminner ganska lite om sin ursprungliga förfader vargen. Därför är det heller inte helt konstigt att det finns många hälsoproblem som kan drabba rasen.

De flesta cavaliers drabbas någon gång under sitt liv av hjärtproblem, och detta är också den vanligaste dödsorsaken. Dessa hjärtproblem börjar ofta med blåsljud på hjärtat, som är ärftligt. Blåsljudet beror på mitralisinsufficiens, där mitralisklaffen på hjärtat inte sluter tätt. Det gör att en del av blodet från hjärtats vänstra kammare flyter tillbaka – ”mot strömmen” – till vänstra förmaket, där trycket ökar.

Mitralisinsufficiens orsakas av flera olika gener, vilket gör att i stort sett alla släktled av cavaliers som finns i världen kan drabbas. Det är få tioåriga hundar av rasen som inte har blåsljud på hjärtat, eftersom sjukdomen, precis som hos människor, tilltar med åldern. Det finns numera ett avelsprogram för att förhindra att cavaliers drabbas av blåsljud i tidig ålder. Den svenska kennelklubben kräver hälsointyg både för de individer som ingår i avel, och för deras föräldradjur. Dessvärre härstammar dagens cavaliers från totalt sex stycken föräldradjur, vilket gör att det inte går att komma till rätta med sjukdomen helt och hållet.

Andra problem som cavaliers kan drabbas av är ögonsjukdomar, eller problem med hud och öron till följd av de långa, hängande öron som rasen har. Ett annat problem är höftledsdysplasi, som annars främst drabbar större hundar. Vid höftledsdysplasi utvecklas leden i höften felaktigt, och får en form som gör det svårt för höftkulan att hålla sig på rätt plats. Simträning kan dock hjälpa.

Syringomyeli

Vid sidan av hjärtproblemen är syringomyeli den allvarligaste sjukdomen som berör cavalier king charles spaniel. Vid syringomyeli bildas en cysta i ryggmärgen, ryggmärgsvätska rinner in i cystan och skapar ett tryck som på sikt kan deformera ryggmärgen. Precis som mitralisinsufficiens och höftledsdysplasi kan syringomyeli drabba både människor och hundar. Syringomyeli kan bero på ärftliga fatorer, eller orsakas av exempelvis en tumör. Tillståndet kan ge upphov till smärta, förlamning, stelhet eller minskad känsel. Hur stort detta problem är bland svenska cavaliers är i dagsläget inte känt.